قرمز سبز آبي خاکستري
هر كس چهل روز براي خدا اخلاص ورزد، حلال خورد و روزش را روزه بدارد و شبش را به عبادت بايستد، خداوند چشمه هاي حكمت را از دلش بر زبانش جاريكند . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت